Logotype

Axiom Insight är en ny typ av byrå som bistår kunderna med att utforma budskap som mottagaren uppfattar, förstår och accepterar. Axioms spets är att ta reda på varför folk tycker som dom gör och därmed skapa en effektivare kommunikation. 

Genom att kombinera en rad olika metoder såväl kvalitativa metoder som djupintervjuer, fokusgrupper och webdiskussioner som olika kvantitativa metoder och analyser kan vi erbjuda våra kunder djupare förståelse för deras varumärke, kommunikation och målgrupper.

- Tove Jarl, vd på Axiom insight

AxiomInsight.se

This website uses cookies as described in our Cookie Notice. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser’s settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.