Logotype

Berntzon
Bylund

BerntzonBylund är en strategisk reklambyrå med ett starkt resultatfokus. Vi har ett långsiktigt varumärkesperspektiv i allt vi gör, där varje insats förstärker eller bygger en tydlig position, samtidigt som den skapar effekt. I våra uppdrag blandar vi visuell identitet, tonalitet, kreativitet, budskap och aktiviteter och vårt arbete är kanal- och plattformsoberoende. I stället är det slutkundens behov som står i fokus.

Vår styrka ligger i att vi jobbar hela vägen från analys och strategi till genomförande. Vi har en hypotesdriven process och ett flexibelt arbetssätt där vi snabbt omvandlar strategi till aktivitet och förfinar och utvecklar koncept och idéer. Vi har egen produktionsavdelning, filmproduktion och webbproduktion. Allt för att kunna hålla en hög servicenivå och effektiva projekt.

B2B byrån Hilanders fusionerades i januari med BerntzonBylund och tillsammans utvecklar vi just nu Business to Business 2.0.

www.berntzonbylund.se

This website uses cookies as described in our Cookie Notice. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser’s settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.