Springtime–Intellecta är en bred och stark kommunikations­byrå. Vi är generalister med spetskompetens. Vi har strategisk kompetens, kreativ höjd och kraft att genomföra. Vår djupa kunskap om samhället gör att vi har en särskild förmåga att navigera i en komplex samtid och peka ut riktningen för framtiden.

- Alexandra Kindblom, vd Springtime-Intellecta